Varinas


Varinas

Varīnas, Stadt in Venezuela s. Barinas.


http://www.zeno.org/Brockhaus-1911. 1911.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Varĭnas — (Barinas). 1) Provinz der südamerikanischen Republik Venezuela, 1177,55 QM., grenzt im Norden an die Provinzen Merida, Truxillo, Barquisimeto u. Carabobo, im Osten an Carabobo u. Caracas, im Süden an Apure, im Westen an Merida, größtentheils eben …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Varīnas — Varīnas, s. Barinas …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • Varinas — Varinas, Provinz der südamerik. Republik Venezuela, über 1100 QMeil. mit vielleicht 130000 E.; Producte: Colonialwaaren, namentlich Tabak. Die Hauptstadt V. hat 10000 E …   Herders Conversations-Lexikon

  • varinas — 2 vãrinas, à adj. (3b) K.Būg, DŽ 1. NdŽ, OGLII184 pėsčias varydamas(is): Ans vãrinas kumele eina J. Nūbėgau toms karvėms varinà Lkv. Motina pareina nuo miško šuniu varina Jnš. Ans eita arklius vãrinas End. Reikėjo varinam varyti bandą, jei… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • varinas — 3 vãrinas, à adj. (3b) OGLII185; Sut varinis: Abrozo auksina buvo galva, …pilvas ir rietai varini arba skaisti DP581. Bet variną stulpą (namuosu) Pono ir krėslus bei varinas marias, kurios pas namus Pono biti, sulaužė chaldėjai BB2Kar25,13.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Varinas — Barinas Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Barinas désigne : Barinas , État du Venezuela Barinas , ville du Venezuela Ce document provient de « Barinas ». Catégorie : Homonymie …   Wikipédia en Français

  • Varinas — Va|ri|nas [auch: va ri:nas], der; , (Sorten:) [nach der venezolanischen Stadt Barinas]: südamerikanischer Tabak …   Universal-Lexikon

  • Varinas — Va|ri|nas [v..., auch va ri:...] der; , <nach der Stadt Barinas in Venezuela> südamerik. Tabaksorte …   Das große Fremdwörterbuch

  • varinas — 1 vãrinas sm.žr. 1 varinis 1: Kaip vãrinas rūdija nedorybė jo BaEkli12,10 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Varinas — Va|ri|nas [auch ... ri:... ], der; , Plural (Sorten:) <nach dem früheren Namen der venezolanischen Stadt Barinas> (südamerikanischer Tabak) …   Die deutsche Rechtschreibung